ประวัติความเป็นมา


สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี  ได้ดำเนินการจัดตั้งพร้อมการก่อตั้งวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี 2541 เป็นต้นมาโดยดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ อาคารแย้มชุติ    โดยผู้บริหารได้พัฒนา อาคารสถานที่ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งขยายพื้นที่เพิ่มเติม เป็น 101 ไร่ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กีฬาแห่งความเป็นเลิศ ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ได้รับการเปลี่ยนประเภท และ ชื่อ เป็น "มหาวิทยาลัยธนบุรี" เมื่อ วันที่ 16 มกราคม 2550 และ ได้กำหนดให้ ทุกวันที่ 16 มกราคมของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยธนบุรี


Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9