วิชาเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า กับ นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าภาคปกติ 4 ปี

อ. ปณต ศรีภครัชต์         No comments
      หลังจากที่เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า ในเรื่องสัญลักษณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐานการเขียนแบบไฟฟ้า และชนิดของแบบไฟฟ้า ตัวอย่างเช่น แบบงานจริง (Pictorial Drawing) แบบผัง (Plan Drawing) แบบวงจร (Diagram Drawing) และแบบรายละเอียด (Detail Drawing) 


     มีการปฏิบัติการเขียนแบบไฟฟ้าจากงานจริง โดยให้นักศึกษาเริ่มจากการ sketch แบบงานตู้ Switchboard ควบคุม Induction motor 3 phase แบบ Star-Delta Starter, forward reverse motor และ DOL Starter หลังจากนั้นเขียนแบบที่ sketch ลงบนโปรมแกรมเขียนแบบ
     มีการรับงานเขียนแบบผังงาน (Plan Drawing) จากภายนอก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้า และเพิ่มประสบการณ์การเขียนแบบวิศวกรรมไฟฟ้าใหม่ๆ ที่ไม่มีในห้องเรียน บวกกับรับเงินค่าขนมเล็กๆ น้อยๆ

อ. ปณต ศรีภครัชต์

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9