โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษา EER 60 จักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง ภาคการศึกษาที่ 2/2562

อ. ปณต ศรีภครัชต์         No comments
โครงงานวิศวกรรมของนักศึกษา EER 60 
จักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง

ที่ปรึกษาโครงงาน

อ.ปณต ศรีภครัชต์ 
ผศ.เอกรัตน์ นภกานต์

จัดทำโดย 

นายชาญวิทย์ แก้วกำพล
นายสิทธิพล ประสาททอง

นายอนุชิต อันใฮ

นายอรรถพรรณ อิงรัตนชัยรัตน์


วันที่ 06/02/2563
ภาคการศึกษาที่ 2/2562

     1. พิธีส่งมอบรถจักรยานยนต์ให้กับทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้นักศึกษารุ่นหลัง สามารถทำการศึกษาและพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     2. การสอบโครงงานวิศวกรรม 2 เมื่อวันที่ 06/02/2563 สามารถคลิกชมภาพบรรยากาศวันสอบ ได้ที่นี่


     3. รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงที่สมบูรณ์แล้ว     4. ทดสอบจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงบน DYNO Test


อ. ปณต ศรีภครัชต์

ผู้ประกาศข่าว0 ความคิดเห็น:

Distributed By My Blogger Themes | Designed By Bloggertheme9